Kalkulačky

Kalkulačky pro jednoduché výpočty.
kalkulačka
Kalkulačka se závorkami
Kalkulačka se závorkami provádí všechny běžné matematické operace, jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a umožňuje vypočítat výrazy s libovolným počtem vnořených závorek.
Kalkulačka pro zlomky
Kalkulačka pro zlomky
Kalkulačka pro základní operace, jako jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení se dvěma a třemi zlomky. Kalkulačka ukazuje postup řešení.
Pokročilá kalkulačka pro zlomky
Pokročilá kalkulačka pro zlomky
Kalkulačka s páskou pro výpočty se zlomky, desetinnými čísly, celými čísly, závorkami, složenými závorkami, počítání s mocninami.
Kalkulačka pro výpočet nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele
Kalkulačka pro výpočet nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele
Kalkulačka vypočítává největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tři a čtyři čísel a rozkládá čísla na součin prvočísel.
Rozklad čísla na součin prvočísel
Rozklad čísla na součin prvočísel
Rozklad na součin prvočísel, výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku.

Unit Calculator and Converter
Kalkulačka pro výpočet zlomků a smíšených čísel
Kalkulačka pro výpočet 2 až 6 zlomků a smíšených čísel
Kalkulačka pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, smíšených a celých čísel. Kalkulačka zobrazuje postup výpočtu.
Sčítání zlomků
Sčítání zlomků
Kalkulačka pro sčítání zlomků s různými a stejnými jmenovateli.
Odčítání zlomků
Odčítání zlomků
Kalkulačka pro odčítání zlomků se stejnými a různými jmenovateli.
Násobení zlomků
Násobení zlomků
Kalkulačka pro násobení zlomků: násobení zlomku zlomkem, násobení zlomku celým číslem.
Dělení zlomků
Dělení zlomků
Kalkulačka pro dělení zlomků: dělení zlomku zlomkem, dělení zlomku celým číslem.

Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka