Kalkulačka pro výpočet nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Kalkulačka vypočítává největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tři a čtyři čísel a rozkládá čísla na součin prvočísel.

Business Contact Book - Premium Contact Manager

Kalkulačka pro výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku

Potřebujete rychle vypočítat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tři a čtyři čísel? Tato kalkulačka vám pomůže najít největší společný dělitel (NSD) a nejmenší společný násobek (NSN) libovolných dvou, tři a čtyři celých čísel.

Kalkulačka vypočítává největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tři a čtyři čísel a rozkládá čísla na součin prvočísel.

Největší společný dělitel (NSD) dvou a více celých čísel je největší kladné celé číslo, které beze zbytku dělí dané čísla.

Nejmenší společný násobek (NSN) několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným násobkem všech daných čísel.

Jak vypočítat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Chcete-li najít největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel:

1. Vyberte počet čísel.

2. Zadejte kladná celá čísla a klepněte na tlačítko Vypočítat.

Všechny výpočty se ukládají do historie výpočtů.

Stáhnout kalkulačku pro výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka