Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Intemodino Group s.r.o (dále jen "Intemodino Group” nebo "Intemodino") věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů našich (a) webových stránek, včetně, ale bez omezení, umístěných na intemodino.cz, intemodino.com, intemodinogroup.com, random-number-generator.com (dále jen "Webové stránky” nebo “Weby”), (b) softwarů a aplikací (dále jen “Apps" nebo “Aplikace”) vlastněných Intemodino a které jsou k dispozici na App Store, Mac App Store, Windows Store, Google Play a Amazon nebo k dispozici ke stažení z Webových stránek, (c) služeb dostupných prostřednictvím Webových stránek a dalších námi nabízených služeb ( dále jen ”Služby”).

Navštívením a použitím Webových stránkek, použitím nebo zakoupením naších Aplikací a Služeb akceptujete zásady ochrany soukromí definované v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek.

Společnost Intemodino Group nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Webové stránky

Uživatelé mohou navštívit Webové stránky Intemodino Group bez uvedení své totožnosti nebo jakýchkoli informací o své osobě.
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, telefonicky nebo poštou, shromáždíme následující údaje: Vaše jméno, e-mailovou adresu a další informace, které nám poskytnete a které nám povolíte použít, abychom odpověděli na Vaše požadavky. Vaše osobní údaje můžeme použít některým z následujících způsobů:
- pro optimizaci nebo vylepšení Webových stránek, Aplikací a Služeb;
- k poskytnutí požadovaných Služeb a Aplikací;
- k odesílání Vám informačních e-mailů, jako jsou bezpečnostní upozornění nebo upozornění na podporu a údržbu;
- k reagování na Vaše dotazy, týkající se Webových stránek, Aplikací, Služeb, pracovních příležitostí nebo jiných požadavků;
- abychom mohli identifikovat, vyšetřit a zabránit činnostem, které mohou porušit naše zásady nebo být nezákonné.

Aplikace a Služby

Neuskutečňujeme žádné objednávky. Nesbíráme Vaše platební údaje a nemáme k nim přístup. Všechny nákupy Aplikací a Služeb budou zpracovány jednou z následujicích společností: Apple Inc., Google, Microsoft, Amazon.

Nemáme přístup k (a) informacím, které zadáváte do Aplikací, tyto informace jsou uloženy pouze ve Vašem počítači nebo zařízení, (b) datům, která jste synchronizovali prostřednictvím služeb třetích stran.

Aplikace jsou v souldau s GDPR. Žádné informace, které zadáte do Aplikací, nebudou přeneseny nebo synchronizovány s našimi servery.

Automaticky sesbírané informace

Když navštěvujete naše Webové stránky nebo používáte naše Služby, sbíráme a shromažďujeme informace, jako je typ prohlížeče, operační systém, Vaše IP adresa, datum / čas Vaší návštěvy, které z našich webových stránek jste si prohlíželi a další statistické informace. Tato data slouží k určení toho, kolik našich návštěvníků používá konkrétní části našich Webů a odhaduje celkový počet uživatelů, kteří navštěvují Weby z konkrétních zemí nebo oblastí světa. Můžeme použít informace, které shromažďujeme, abychom porozuměli naší cílové skupině, analyzovali trendy, spravovali Weby, zlepšovali kvalitu našich Webů a Služeb.

    

Soubory cookie

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na některých z našich Webových stránek soubory cookie.
Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném Webu nebo jiných webech. Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich Webových stránkách a dalších stránkách na internetu.
Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam nebo www.aboutads.info pro personalizované reklamy, které pocházejí od dodavatelů inzerce třetích stran.
Jak Google využívá data, když používáte naše Weby
Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie přijímá. Můžete si však nastavit, aby byly všechny soubory cookie blokovány, nebo aby se zobrazilo oznámení, když je soubor cookie odesílán.

Odkazy na webové stránky

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné Webové stránky ve vlastnictví společnosti Intemodino Group a na webové stránky třetích stran, které jsou mimo rámec tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud navštívíte některý z těchto webů, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, které byste si měli přečíst dříve, než tyto webové stránky použijete nebo těmto stránkám odešlete jakékoli osobní údaje. Intemodino Group nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů třetích stran a nekontroluje přesnost informací zobrazovaných těmito webovými stránkami.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Intemodino Group přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů. Dodržujeme obecně uznávané standardy ochrany osobních údajů, a to jak během přenosu, tak i po jejich uložení. Bohužel žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Zatímco společnost Intemodino vynaloží přiměřené úsilí na ochranu Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit její absolutní bezpečnost.

Sdílení a zveřejňování informací

Společnost Intemodino Group může zpřístupnit vaše osobní údaje (a) vyžaduje-li to platný právní předpis nebo uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení; (b) v souvislosti s reorganizací nebo sloučením Intemodino Group s jinou společností; (c) budeme-li přesvědčeni, že takové zpřístupnění je nezbytné k prosazení nebo uplatnění podmínek smlouvy a jiné dohody nebo k ochraně nebo obraně práv, bezpečnosti nebo majetku společnosti Intemodino nebo uživatelů Webových stránek, Aplikací a Služeb, (d) za účelem vyšetřování nebo pomoci při předcházení jakémukoli porušení nebo případnému porušení zákona, splnění rozhodnutí soudu či jiné právní povinnosti nebo regulačního nebo vládního požadavku, (e) v souvislosti s jakýmkoli soudním vyšetřovánímů nebo (f) s Vaším souhlasem.

Můžeme sdílet agregované statistické informace (údaje, které neumožňují zjištění totožnosti) o uživatelích s inzerenty, obchodními partnery a dalšími třetími stranami. Osobní údaje, které nám můžete poskytnout, nesdílíme s třetími stranami

Osobní údaje osob mladších 18ti let

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. osoby mladší 18let, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů. Avšak Intemodino Group může sbírat osobní údaje týkající se dětí, resp. osob mladších 18 let, a to od rodičů nebo zákonného zástupce na základě jejich výslovného souhlasu.

Změny těchto zásad

Znění tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění na Webových stránkach. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany soukromí bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Vždy uvádíme datum zveřejnění posledních změn.

14. ledna, 2022Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka