Kalkulačka pro výpočet zlomků

Kalkulačka pro výpočet zlomků a smíšených čísel

Tato kalkulačka na výpočet zlomků umí provádět jednoduché operace s 2 až 6 zlomků, smíšenými čísly a celými čísly.
Kalkulačka zobrazuje postup vypočtu.

Business Contact Book - Contact Management Software

Kalkulačka pro operace se zlomky, smíšenými čísly a celými čísly

- sčítání zlomků, smíšených a celých čísel;
- odčítání zlomků, smíšených a celých čísel;
- násobení zlomků, smíšených a celých čísel;
- dělení zlomků, smíšených a celých čísel.

Do přikladu je možné zadat max. 6 zlomků.

Jak používat kalkulačku pro výpočet zlomků a smíšených čísel

1. Nastavte počet zlomků v příkladu - 2 zlomky, 3 zlomky, 4 zlomky, 5 zlomků nebo 6 zlomků.

2. Do textboxů zadejte zlomky, smíšená nebo celá čísel.

3. Vyberte operace: sčítání, odčítání, násobení nebo dělení zlomků.

4. Zmáčkněte tlačítko "Vypočítat".

Při každém stisku tlačítka "Vypočítat" je výpočet uložen do historie výpočtů.

Stáhnout kalkulačku pro operace se zlomky, smíšenými čísly a celými čísly

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka