Krácení zlomků

Krácení zlomků

Pro krácení zlomku pomoci kalkulačky zadejte hodnotu zlomku a stiskněte tlačítko "=".
Kalkulačka vypočítá největší společný dělitel čitatele a jmenovatele a vydělí jim čitatele i jmenovatele daného zlomku.

JustNoteIt - Note Manager 2in1

Krácení zlomků

Kalkulačka pro převod zlomku na základní tvar

Chcete-li zadat zlomek, stačí vyplnit čitatel i jmenovatel.
Chcete-li zadat smíšené číclo, zadejte celočíselnou část, čitatel a jmenovatel.
Čitatel a jmenovatel mohou být pouze celá čísla.

Stáhnout aplikaci pro krácení zlomků

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka