Řešení rovnic 4. stupně

Řešení rovnic čtvrtého stupně

Kalkulačka umožňuje rychle a snadno vyřešit rovnice čtvrtého stupně, kubické rovnice, kvadratické a lineární rovnice.
Tato kalkulačka bude užitečná nejen pro řešení rovnic, ale také otestování výsledků.
Chcete-li najít kořeny rovnice čtvrtého stupně pomocí kalkulačky, zadejte číselné koeficienty 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', a klikněte "Vyřešit". Koeficienty jsou reálná čísla, a ≠ 0.

UNITS MASTER

Rovnice čtvrtého stupně

Rovnice čtvrtého stupně (nebo kvartická rovnice) má tvar:
rovnice čtvrtého stupně

Řešení rovnic čtvrtého stupně

Řešení rovnic čtvrtého stupně (metoda Ferrari)

rovnice čtvrtého stupně (1)

1. Pomocí substituci substituce dostaneme redukovanou rovnici rovnice čtvrtého stupně (2),   kde
Řešení rovnic čtvrtého stupně, Řešení rovnic čtvrtého stupně.

2. Pokud , řešíme pomocnou kubickou rovnici pomocná kubická rovnice.
Pokud , pak tato rovnice vždy má kladný kořen .

Pak kořeny původní rovnice (1) lze získat podle vzorce

kořeny původní rovnice
3. Jestli q = 0, pak rovnice je bikvadratická bikvadratická rovnice.
Čtyři kořeny této rovnice lze získat podle vzorce

kořeny bikvadratické rovnice

4. Ohodnotit chybu řešení můžete pomocí diskrepance.

odhad řešení
Čím menší velikost , tím přesnější je řešení. Pro přesnější odhad je vhodné vzít v úvahu relativní chybu.

K tomu potřebujeme řešit rovnice a vypočítat odpovídající diskrepance Discrepancy.

Pak relativní diskrepance relativní diskrepance lze nalézt podle vzorce vzorec relativní diskrepance.

Stáhnout aplikaci řešení rovnic čtvrtého stupně

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka