Řešení kubických rovnic

Řešení kubických rovnic

Kalkulačka pro řešení kubických, kvadratických a lineárních rovnic.
Kalkulačka podporuje dva formáty: "rozšířený formát" pro řešení rovnic libovolného tvaru a speciální formát pro řešení kubické rovnice ve tvaru ax3 + bx2 + cx + d= 0.
Historie výpočtů.

Unit Converter and Calculator

Řešení kubické rovnice

Co je kubická rovnice

Obecná kubická rovnice má následující tvar:
Kubická rovnice

Řešení kubické rovnice

Chcete-li najít kořeny kubické rovnice, zadejte číselné koeficienty 'a', 'b', 'c', 'd', a klikněte "Vyřešit".
Koeficienty 'a', 'b', 'c' a 'd' jsou reálná čísla, a ≠ 0.

Nalezení kořenů kubických rovnic (Cardanovy vzorce)

Výpočet diskriminanta a kořenů kubické rovnice - jak řešit kubickou rovnici pomocí Cardanových vzorců.

Po vydělení rovnice čislem a Vydělení kubické rovnice a substituci substituci
dostaneme redukovanou kubickou rovnici Redukovanou kubická rovnice, kde kubická rovnice p q.

Diskriminant kubické rovnice Diskriminant kubické rovnice.

Kořeny kubické rovnice:

Kořeny kubické rovnice

kde Řešení kubické rovnice

Řešení kubické rovnice a Řešení kubické rovnice zvolíme tak, že Řešení kubické rovnice

Pokud Diskriminant kubické rovnice, rovnice má tři reálné kořeny.

Pokud Diskriminant kubické rovnice, rovnice má jeden reálný kořen a dva komplexně sdružené kořeny.

Pokud Diskriminant kubické rovnice, rovnice má dva reálné kořeny. Je-li p = q = 0, rovnice má jeden reálný kořen.


Stáhnout aplikaci řešení kubických rovnic

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka