Převod desetinných čísel na zlomky

Převod desetinných čísel na zlomky

Tato kalkulačka můžet byt použíta jak pro převod obyčejných desetinných čísel tak i pro převod periodických desetinných čísel.
Kalkulačka ukazuje výsledek jako zlomek nebo smíšené číslo v základním tvaru.

Business Contact Book - Premium Contact Manager

Kalkulačka pro převod desetinného čísla na zlomek

Jak převést desetinné číslo na zlomek

1. Vyberte "desetinné číslo na zlomek".

2. Zadejte do textboxu desetinné číslo, které chcete převést na zlomek.

3. Zmáčkněte tlačitko "=".

Jak zadat desetinné číslo:
Pokud číslo nemá periodíckou část, zadejte celou část čísla, oddělenou od desetinné části pomocí desetinné čárky (např. 12.34).
Pro zadání periodických desetinných čísel, zadejte se opakující čísla v závorkách.
Například, máte-li 0.24333... zadejte 0.24(3)
Pokud je číslo 0.123123, zadejte 0.(123)

Stáhnout aplikaci pro převod desetinných čísel na zlomky

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2021 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka